Üdvözöljük a

Békéltető testületi álláspályázati felhívás | Sz. Sz. B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2020 Február >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24
25
26272829 

Békéltető testületi álláspályázati felhívás

2019. szeptember 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. t örvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél

békéltető testületi tag/elnök

 

tisztség betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:
3 év határozott idő, 2020. január 1-jétől
 
Foglalkoztatás jellege:
békéltető testületi tagok esetén: megbízási szerződés

békéltető testületi elnökök esetén: megbízási szerződés vagy munkaviszony

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2. szám)

 

Ellátandó feladatok:

 

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén. A békéltető testületi tag feladata

-          a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,

-          a személyes meghallgatáson eljáró tanácstagként történő részvétel,

-          az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.

A békéltető testület elnökének feladata

-          a testületi munka szervezése,

-          a tárgyalások kitűzése,

-          szakmai feladatok összehangolása,

-          kommunikáció,

-          a testületi feladatok menedzselése,

-          szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,

-          országos szakmai üléseken történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

 

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelem benyújtásának igazolása, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása (olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok.)
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el, Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul

 

Szükséges nyelvtudás:

 • előny az angol nyelvtudás

 

A tisztség betöltésének időpontja:

2020. január 1-je.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 2.

 

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Párkányiné dr. Csurka Edina a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jogi referense nyújt, a 06-30-370-8226-os telefonszámon és csurka.edina@szabkam.hu e-mail címen.


A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.) lehet személyesen vagy postai úton, zárt borítékban vagy elektronikus úton az info@szabkam.hu e-mail címre, valamint a www.jobline.hu állásportálon lehet benyújtani.

 

 

Adatkezelési nyilatkozat

 

Alulírott ........................................... (név) nyilatkozom, hogy a ............................................. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

 

Kelt: ……………………(hely) ……………… (dátum)

 

………………………..

aláírás

Üzlet@hálón

Facebook elérhetőség