Üdvözöljük a

Szakképzést érintő törvényi változások az idei évtől | Sz. Sz. B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-
Modern Vállalkozások Programja

Országos rendezvénynaptár

<< 2020 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
678910
11
12
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Szakképzést érintő törvényi változások az idei évtől

Szerző: Kajdy József | 2018. február 21.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett, az alábbiakban részletezett szakképzést érintő törvényi változások továbbra is a duális szakképzési rendszer megerősítését és szélesebb tanulói, illetve vállalkozói körre való kiterjesztését szolgálják.

Tanulószerződés-kötés lehetőségének kiterjesztése a szakgimnázium 11-12. évfolyamán tanulókra

A változtatás alapvető célja, hogy emelkedhet a duális képzésben résztvevők száma. Ezzel kapcsolatban a jogszabály két jelentős feltételhez köti a tanulószerződés megkötésének lehetőségét. A gyakorlatnak a szakgimnázium szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésre kell irányulnia, és csak azokban a szakképesítésekben köthető, ahol a gyakorlati óraszám tanévenként átlagosan legalább a kétszázötven órát meghaladja.

 

Tanuló-előszerződés kötésének lehetősége

Célja, hogy a még a tanulószerződés megkötése előtt szorosabb kapcsolat épüljön ki a tanuló és a leendő gyakorlati képző szervezet között. A tanuló-előszerződés kötésére az első szakképzési évfolyamot megelőző évfolyam október-április időszakában kerülhet sor.

 

Tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervek, szervezetek körének kibővítése

A módosításnak köszönhetően bekapcsolódhatnak a duális képzésbe a szociális és a pedagógia ágazatba, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező, költségvetési szervként vagy alapítványi, egyesületi, egyházi fenntartásban működő köznevelési intézmények is. Ezek alapján a szociális és pedagógiai szakképesítésekben is lehet majd tanulószerződést kötni.

 

Megszűnik az ún. főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzők definíciója

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvényben megszűnt a főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képző definíciója, ezáltal az ehhez kapcsolódó előírások is hatályukat vesztették. E fogalom helyébe a kis- és közepes vállalkozásokról, valamint az egyéni vállalkozásokról szóló új rendelkezés lépett. A „12 fős” szabály továbbra is megmarad, 2018. január 1-jétől azonban nem az árbevételnek az igénybe vett gyakorlati képzési normatívához viszonyított aránya, hanem a gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezet nagysága (árbevétele és alkalmazotti létszáma) vagy formája (egyéni vállalkozó) dönti el, hogy tizenkettőnél több tanulószerződéssel is rendelkezhet-e az adott vállalkozás. Ebbe a számba azonban nem kell beleszámítani a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat, illetve az átmeneti szabály értelmében a 2018. január 1. előtt kötött tanulószerződéseket. A kamarai igazolás kiállítására, ha az indokolt, továbbra is van lehetőség. A jövőben nem szűnnek meg automatikusan a 9. évfolyamos tanulók tanulószerződései, mely szabály a főtevékenységű képzők esetén volt érvényben.

További változás, hogy a tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette. A napi gyakorlati óraszámokat is érinti a változás, hiszen az elméleti és gyakorlati órák együttes száma kiskorú esetén legfeljebb 7, nagykorú esetén legfeljebb 8 óra lehet.

 

Gyakorlati oktatói képzés és minősítés bevezetése

Célja, hogy a gazdálkodó szervezeteknél dolgozó szakemberek szélesebb köre számára tegye lehetővé a tanulók képzéséhez célzottan szükséges ismeretek megszerzését, és ennek révén a gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódást. A jogszabály módosítás értelmében kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát kell majd főszabály szerint teljesítenie a gyakorlati oktatóknak, kivéve, ha az oktató már mestercímmel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá a 60. életévüket betöltött szakoktatók is mentesülnek a képzés követelménye alól. A képzés az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára lesz elengedhetetlen. A képzéseket minden esetben a gazdasági kamara szervezi majd, amely tanúsítvány kiadásával végződő vizsgával zárul. A képzés során a leendő szakoktatók a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéséhez szükséges alapvető adminisztrációs, pedagógiai, szociálpszichológiai és kommunikációs ismereteket sajátítanak el. A kamarai gyakorlati oktatói végzettség megléte először a 2019/2020-as tanévtől lesz követelmény.

 

Finanszírozással kapcsolatos változások

A tanulószerződés kötésére jogosult ún. egyéb szervek, szervezetek együttműködési megállapodás alapján folytatott képzés esetében is hozzájuthatnak az állam által biztosított normatívához. Feltétel, hogy – a tanulószerződéses támogatáshoz szükséges lépéssel teljesen azonos módon – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára bejelentik, hogy a szakképzési hozzájárulást együttműködési megállapodás keretében folytatott gyakorlati képzéssel teljesítik. Mivel szakképzési hozzájárulásuk mértéke nulla, ezért azonnal visszaigénylő pozícióba kerülnek, és képzési költségeik támogatására havonta kaphatják meg a vonatkozó normatíva (alapcsökkentő és a beruházási kiegészítő csökkentő tétel) szerinti teljes összeget.

Szintén finanszírozási változás, hogy az ún. gyakorlati oktatói kiegészítő csökkentő tételt minden olyan képző figyelembe veheti, aki kis- vagy közepes vállalkozásnak minősül. Az előző szabály szerint eddig csak a „nem főtevékenységű” kategóriába tartozó cégek élhettek ezzel a lehetőséggel.

A főtevékenységű cégek fogalmának megszűnésével – bizonyos képzői kör számára – kedvező változás, hogy a jogszabályban leírt feltételek teljesülése esetén (nem egyéb szervezet, a 9. évfolyamon, kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben oktatott tanulószerződéses tanulók tekintetében) nincs további korlátozás a tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel igénybevételére, az bármely gyakorlati képzőt megilleti.

InnoPortfólió
Üzlet@hálón

Facebook elérhetőség
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv