Üdvözöljük a

GYIK | Sz. Sz. B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-
Modern Vállalkozások Programja

Országos rendezvénynaptár

<< 2022 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
      1
2345678
9101112131415
161718
19
202122
23242526272829
3031     

GYIK

Szerző: Tóth Miklós | 2013. augusztus 12.

Tisztelt Pályázók!

 

Kérjük, hogy kérdéseiket elektronikus levélben a palyazat.tszsz@mkik.hu címre küldjék el.

 

 

 

 

Gyakran ismételt kérdések a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatban

 

Kérdés: a pályázati felhívásban egy olyan kormányrendeletre hivatkoznak, ami még nem jelent meg a Magyar Közlönyben. Így nem tudható többek között az sem, hogy a szakértők milyen összegű díjazást kapnak, kaphatok-e erről információt?

 

Válasz: a kormányrendelet tudomásunk szerint rövidesen, várhatóan a jövő hét folyamán megjelenik. A szakértők díjazását valóban ez a jogszabály fogja tartalmazni, mely összeg a vitatott nettó érték 1%-a, de legkevesebb 60.000 Ft és nem haladhatja meg a 450.000 Ft-ot. Ez az összeg oszlik meg az adott ügyben eljáró 3 szakértő között, elnök 40%, tagok 30-30% arányban.

 

Kérdés: „A TSZSZ Kmr. 3.§ (4) bekezdése alapján, mely területen/területeken kíván teljesítésigazolási szakértőnek jelentkezni?” Ebbe a pontba az igazságügyi szakértői jogosultság szakmai kompetencia meghatározását kell beírnom, vagy a következők közül kell választanom: „a) tűzvédelmi, vagy ipari baleset-megelőzési terület, b) közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület, c) környezetvédelem és természetvédelem területei, d) vízügyi terület, e) lakásügyi terület, f) építésügyi terület.”

 

Válasz: A pályázati adatlap „A TSZSZ Kmr. 3. § (4) bekezdés alapján, mely területen/területeken kíván teljesítésigazolási szakértőnek jelentkezni?” részét a pályázati felhívás II. Pályázók köre címet viselő részének a)-f) pontjaiban megjelölt szakterületek feltüntetésével kell kitölteni.

 

Kérdés: „Érdeklődnék, tekintettel arra, hogy nem találtam arra utalást, hogy a "lakásügyi terület" fogalomba pontosan milyen területek tartoznak, hogy az igazságügyi ingóforgalmi szakértői jogosultság e terület kategóriába belefér-e?

 

Válasz: Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 9/2006. (II. 27. ) IM rendelet 36. §-a értelmében a 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterület a lakásügyi területen bejegyezhető szakterület (ingatlan-értékbecslés).

 

Az említett „igazságügyi ingóforgalmi szakértői jogosultság” nem ebbe a kategóriába tartozik, hanem ez alatt a hivatkozott IM rendeletnek a kulturális területen bejegyezhető szakterületeit magában foglaló 8. számú melléklete 17. pontját (használati cikkek piaci ár- és értékbecslése) kell érteni.

 

Kérdés: A pályázati anyagot „áttanulmányozva nem derül ki az elbírálási szempontrendszer, ezért kérném ennek megadását”.

 

Válasz: A pályázati felhívás „IV. Pályázatok elbírálása” része tartalmazza, hogy „a pályázatok elbírálásánál fontos szempont, hogy minden megyéből megfelelő számú és lehetőleg a II. pontban felsorolt minden szakterületet lefedő szakértő legyen, a legfeljebb 200 tagból álló TSZSZ-ben.”

 

Kérdés: „A feltételrendszerben nem találtam a műszaki ellenőri jogosultsági kritériumot, de ennek ellenére ez előnyt jelent, ha ilyen jogosultságokkal rendelkezem?”

 

Válasz: Műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjává váláshoz nem szükséges, nem feltétel. Ezen túlmenően, természetesen, előnyös az adott személy számára minden ismeret, képzettség, amellyel a feltételként szabott végzettségen, képzettségen kívül még rendelkezik.

 

Kérdés: „A megküldött pályázati adatlapon túl a pályázóra vonatkozó további dokumentumok (szakmai önéletrajz,, szakmai referenciák, egyéb szakmai jogosultságok bemutatása, stb.) beadhatóak-e? Az így beadott iratok elbírálásra kerülnek-e?”

 

Válasz: A pályázati felhívás „III. Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók” alatt tartalmazza, hogy „Pályázatot csak a Pályázati adatlapon lehet beadni”. A pályázati adatlapon túl a pályázóra vonatkozó további dokumentumok (szakmai önéletrajz, szakmai referenciák, egyéb szakmai jogosultságok bemutatása, stb.) beadhatóak, de azok megléte a pályázati adatlap mellett nem előírás. Ha a pályázó a pályázati adatlapon túl további iratot benyújt, azok a bírálat részét nem képezik. Meglétük olyan többlet, amelynek benyújtása vagy csatolásának elhagyása a pályázó szubjektív mérlegelésének a függvénye.

 

Kérdés: A pályázati anyagot „áttanulmányozva nem derül ki az elbírálási szempontrendszer, ezért kérném ennek megadását”.

 

Válasz: A pályázati felhívás „IV. Pályázatok elbírálása” része tartalmazza, hogy „a pályázatok elbírálásánál fontos szempont, hogy minden megyéből megfelelő számú és lehetőleg a II. pontban felsorolt minden szakterületet lefedő szakértő legyen, a legfeljebb 200 tagból álló TSZSZ-ben.”

 

Kérdés: „A feltételrendszerben nem találtam a műszaki ellenőri jogosultsági kritériumot, de ennek ellenére ez előnyt jelent, ha ilyen jogosultságokkal rendelkezem?”

 

Válasz: Műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjává váláshoz nem szükséges, nem feltétel. Ezen túlmenően, természetesen, előnyös az adott személy számára minden ismeret, képzettség, amellyel a feltételként szabott végzettségen, képzettségen kívül még rendelkezik.

 

Kérdés: „A megküldött pályázati adatlapon túl a pályázóra vonatkozó további dokumentumok (szakmai önéletrajz,, szakmai referenciák, egyéb szakmai jogosultságok bemutatása, stb.) beadhatóak-e? Az így beadott iratok elbírálásra kerülnek-e?”

 

Válasz: A pályázati felhívás „III. Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók” alatt tartalmazza, hogy „Pályázatot csak a Pályázati adatlapon lehet beadni”. A pályázati adatlapon túl a pályázóra vonatkozó további dokumentumok (szakmai önéletrajz, szakmai referenciák, egyéb szakmai jogosultságok bemutatása, stb.) beadhatóak, de azok megléte a pályázati adatlap mellett nem előírás. Ha a pályázó a pályázati adatlapon túl további iratot benyújt, azok a bírálat részét nem képezik. Meglétük olyan többlet, amelynek benyújtása vagy csatolásának elhagyása a pályázó szubjektív mérlegelésének a függvénye.

 

Kérdés: „Szíveskedjenek választ adni arra a kérdésemre, hogy a 2013 évi XXXIV Törv. 1§ (6.) bekezdése alapján a Teljesítésigazolási Szakértői Szervezet tagja - kinevezése után- igazságügyi szakértői minőségében a 2005 évi XLVII törvény 1.§ (1.) bekezdése szerinti egyéb eljárásban kirendelést nem fogadhat el, vagy csupán a TSZSZ mint szervezet nem rendelhető ki?

Eddig nem sikerült megtalálnom a TSZSZ törv. végrehajtásában megjelent kormányrendeletet. A rendelet számát szíveskedjenek közreadni a válaszban.”

 

Válasz: Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.) 1. § (6) bekezdése nem az adott esetben a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjaként is tevékenykedő igazságügyi szakértőre, hanem kizárólag a TSZSZ-re vonatkozik.

 

Ha az igazságügyi szakértő tagja egyben a TSZSZ-nek is, ettől még a Tszszt. 1. § (6) bekezdésében hivatkozott, az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 1. § (1) bekezdésében említett szervek eljárásában kirendelhető.

 

A hivatkozott törvényi rendelkezés szerinti tilalom – ide nem értve a TSZSZ szakvéleményére alapított pereket – magára a TSZSZ-re értendő.

 

A Tszszt. végrehajtási kormányrendeletét még nem tették közzé, az a rendelkezésünkre álló információk szerint pár napon belül megtörténik.

 

Kérdés: „A pályázó szakértői területre való felkészültségének igazolására - friss jogosultsággal rendelkező pályázó esetén - csak igazságügyi szakértői kirendelések írhatók be, vagy, ha ilyen még nincs, lehetőség van e  egyéb, az adott szakterületeken szerződés alapján, ill. alkalmazotti jogviszonyban végzett tevékenységek felsorolására is? 

( Az igazságügyi szekértői tevékenység végzésére való alkalmasságot is a jelölt egyéb keretek között végzett tevékenysége alapján bírálják el).”

 

Válasz: A pályázati adatlap „II. A pályázott szakértői területre való felkészültség igazolása” pontban a 2009-2013. évekre vonatkozó legfontosabb, maximum 5 db szakértői megbízás/kirendelés feltüntetését írja elő.

 

Mindezek alapján tehát nemcsak szakértői kirendelés tüntethető fel, hanem a megfelelő szakterülete(ke)n megbízás alapján, illetve alkalmazotti jogviszonyban végzett szakértői tevékenység is.

 

Kérdés: „Ha a pályázó a pályázati  adatlapon két területen kíván teljesítési szakértőnek jelentkezni, akkor az adatlap II. pontjában az elvégzett szakértői megbízásokat meg kell-e osztani az adott szakterületek között (max 5 db) vagy 10 db-ot is fel lehet tüntetni 5-5 db-ot szakterületenként, vagy külön pályázati adatlapot kell szakterületenként kiállítani.”

 

Válasz: A pályázati adatlap „II. A pályázott szakértői területre való felkészültség igazolása” résznél a 2009-2013. évekre vonatkozó legfontosabb, maximum 5 db szakértői megbízás/kirendelés feltüntetését írja elő. Ezek megosztva lehetnek a pályázni kívánt szakterületekhez tartozóak.

InnoPortfólió
Üzlet@hálón

Facebook elérhetőség
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv