Üdvözöljük a

Tisztelt gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet! | Sz. Sz. B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-
Modern Vállalkozások Programja

Tisztelt gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet!

2019. január 24.

A gyakorlati képzést folytató szervezeteknél a tanulók képzésével foglalkozó szakemberek számára kötelező gyakorlati oktatói képzést és vizsga követelményt ír elő a jogszabály, segítve ezzel is a hatékony és eredményes képzés megvalósítását.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga teljes körű lebonyolítása – területileg illetékes gazdasági kamara szervezésében – megyénként valósul meg.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára az bocsátható, aki rendelkezik

  • az előírt szakmai képesítéssel és
  • az adott szakképesítés területén 5 év szakmai gyakorlattal, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el.

Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, vagyis a képzésben való részvétel és az azt követő vizsga kötelező, kivéve ha az alábbiakban felsorolt mentességek valamelyike fennáll.

 

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga követelménye alól mentesül az a gyakorlati oktató, aki

  • azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
  • az oktatott, állam által elismert

-      szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy

-      szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal

rendelkezik, vagy

  • a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – vendéglátóipari egységben folytat gyakorlati képzést, vagy
  • a hatvanadik életévét betöltötte.

 

A képzések és vizsgák megvalósításának várható ideje: 2019. március 1. – június 30. között.

Képzésre és vizsgára a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál lehet jelentkezni. A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve hagyományos postai úton (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. ), vagy on-line formában az info@szabkam.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni legkésőbb 2019. február 8-ig.

A képzés - gazdálkodó szervezetet terhelő (önrész) - díja: 18.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 22.860 Ft/fő.

 

A gyakorlati oktatói képzés és vizsga szakmai tartalma:

A képzési idő összesen 50 óra, amely két szakaszból tevődik össze: 25 óra elmélet és 25 óra (3 napos) tréning. Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. Az első három témakörben olyan ismeretekkel találkozhatnak a jelenlegi és jövőbeni gyakorlati oktatók, amelyek a fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikáció nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban. A tréning szakasz során a gyakorlati oktatók olyan képességekre tehetnek szert, amelyek segítenek saját és mások érzelmeit megérteni, kezelni, valamint pozitívan befolyásolni. Életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning végén az előadó egyedi tanácsokkal tudja ellátni a résztvevőket.

A képzés keretein belül elsajátított ismeretekről vizsgán kell számot adniuk a gyakorlati oktatóknak. Az elméleti képzést egy online vizsga, a tréninget pedig egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, amelynek sikeressége esetén tanúsítványt vehetnek kézhez a vizsgázók. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására.

Csatolt állományok: