Üdvözöljük a

Tanulószerződéssel kapcsolatos tudnivalók | Sz. Sz. B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-
Modern Vállalkozások Programja

Tanulószerződéssel kapcsolatos tudnivalók

2011. augusztus 31.

A tanulószerződés, a szakképzési évfolyamon tanuló gazdálkodószervezetnél szervezett gyakorlati képzése érdekében, a gazdálkodószervezettel létesített szerződési jogviszony alapdokumentuma.

 

A tanulószerződést (a szerződés megkötését, módosítását, megszüntetését) a kamara tartja nyilván.

 

 

A tanuló csak egy tanulószerződéssel rendelkezhet. A gyakorlati képzést a tanuló egy másik gazdálkodószervezetnél csak a tanulószerződés felbontását követően, új tanulószerződés megkötésével folytathatja.

A tanulószerződést a tanuló és a gazdálkodó szervezet csak közös megegyezéssel írásban módosíthatja.

A szakképzési évfolyamra járó tanulóval kötött tanulószerződéssel a gazdálkodószervezet egészségvédelmi szempontból biztonságos munkahelyen a tanuló egységes szakmai követelményeknek megfelelő gyakorlati képzésének és nevelésének biztosítására vállal kötelezettséget.

 

A tanuló a tanulószerződés megkötésével társadalombiztosítási jogviszonyba kerül, ezért az iskolarendszerű szakképzésben eltöltött ideje szolgálati időnek minősül. 

 A tanulószerződés kvázi munkaszerződésként viselkedő munkaügyi irat, amelynek megőrzésére, selejtezésére a Levéltári törvény szabályai irányadók. A tanulószerződés 50 évig nem selejtezhető, azt követően az illetékes megyei levéltár rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben a tanuló gyakorlati képzését ellátó gazdálkodószervezet megszűnik, a tanulószerződést a szervezetnél működése során keletkezett egyéb munkaügyi iratokkal együtt a levéltár részére kell átadni.